KNYGA APE PETRĄ LEONĄ IR LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJOS ISTORIJĄ

Spread the love

PETRAS LEONAS. TEISINIS PALIKIMAS IR DABARTIS. Straipsnių rinkinys. Vilnius: Justitia, 2019 m,

               Sudarytojo žodis. Leidinys skirtas iškilios asmenybės-žymaus tarpukario Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjo, dar vadinamo „Lietuvos sąžine“, prof. dr. Petro Leono 150-osioms gimimo metinėms ir atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui paminėti. Petro Leono gyvenimas, kūryba ir veikla ištisai buvo skirti Lietuvos valstybingumo, jos teisinės sistemos atkūrimui ir vystymui. Tad simboliška, kad šis leidinys, kurio tikslas plėtoti ir įgyvendinti Petro Leono demokratijos, humanizmo ir teisingumo idėjas, išleistas švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo jubiliejų.

Eduardas Monkevičius

Leidinį sudaro 5 dalys, jis iliustruotas Petro Leono gyvenimo ir veiklos nuotraukomis. Pirmoje dalyje publikuojami mokslo atstovų ir praktikų, tyrinėjusių prof. Petro Leono gyvenimą ir kūrybą, straipsniai ir prisiminimai. Antrąją dalį sudaro studijos ir straipsniai, plėtojantys Petro Leono idėjas, atsižvelgiant į nūdienos aktualijas, teisinės valstybės kūrimo, vietos savivaldos raidos, prigimtinių žmogaus teisių įgyvendinimo, visuomenės teisinio švietimo ir kt. problemas. Trečioje dalyje publikuojami įvairiuose leidiniuose skelbti Petro Leono straipsniai, kurie aktualūs ir dabar, įgyvendinant demokratijos ir teisingumo principus, žmogaus teises ir laisves, ugdant pilietinę visuomenę, jos teisinę sąmonę ir kultūrą. Ketvirtoje ir penktoje dalyse publikuojama Lietuvos teisininkų draugijos (LTD) ir jos Kauno skyriaus atkūrimo ir veiklos istorija. Petras Leonas buvo LTD įkūrėjas jos pirmininkas, aktyviai reiškėsi draugijos veikloje, todėl siekta parodyti, kad draugijos idėjos ir principai sėkmingai įgyvendinami atkurtoje Lietuvos valstybėje. Leidinio sudarytojas, redaktorių kolegija ir LTD Kauno skyrius nuoširdžiai dėkoja jo rėmėjams ir talkinusiems asmenims, be kurių paramos jis vargu ar būtų galėjęs išvysti dienos šviesą.

Prof. dr. Eduardas MONKEVIČIUS, leidinio bendraautorius, sudarytojas, redaktorių kolegijos pirmininkas.