Mėnesio archyvas: spalio 2020

LEKĖČIŲ PARAPIJOS ISTORIJA

IŠ LEKĖČIŲ ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS ISTORIJOS

Istorijos šaltinių duomenimis jau 1843 metais Lekėčių kaimo tikintieji prie Rūdelės dvaro pasistatė medinę šiaudais dengtą koplytėlę. Koplytėlė priklausė Zapyškio parapijai, į kurią kartais atvykdavo Zapyškio kunigas laikyti pamaldų. Lekėčių kaimo tikintieji jau nuo 1830 metų dėjo pastangas įkurti savo atskirą parapiją, tačiau jų pastangos baigdavosi nesėkme, nes vietos valdžia nedavė tam leidimo. Tuo laikotarpiu Lekėčių kaimas ir visas Suvalkijos kraštas priklausė Rusijos generalgubernatoriaus valdomai Lenkijos karalystei, kuris nebuvo suinteresuotas katalikiškų bažnyčių steigimu ir plėtra. Be to, atskiros Lekėčių parapijos steigimui priešinosi ir Zapyškio klebonas. Tuomet susikūrė Lekėčių parapijos iniciatyvinė grupė, kurioje buvo Lekėčių kaimo tikintieji Baltrus Gumauskas, Jurgis Guoga, Jančių kaimo gyventojas Jonas Tamulaitis ir kiti. Iniciatyvinę grupę aktyviai palaikė ir Rūdelės (vėliau Lekėčių) dvaro savininkai  Ignas Veryga su žmona Elena. Jie  savo iniciatyva nuvyko į Varšuvą prašyti generalgubernatoriaus leidimo  steigti Lekėčių parapiją. Pasinaudojus asmeniniais ryšiais Varšuvoje ir atsižvelgiant į tai, kad Ignas Veryga buvo Rusijos kariuomenės atsargos pulkininkas, aktyvus rusų-turkų karo dalyvis, už nuopelnus apdovanotas ordinais ir medaliais, leidimas steigti Lekėčių parapiją buvo gautas.