APIE AUTORIŲ

Spread the love

APIE AUTORIŲ.
Eduardas Jonas Monkevičius, socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras, docentas, Mykolo Riomerio universiteto profesorius, (2007-2013 m.), Lietuvos teisininkų draugijos atkūrimo signataras ir Garbės narys, ilgametis jos valdybos ir tarybos narys. 1965 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Dirbo praktinį teisininko darbą valstybės įstaigose, advokatu, Lietuvos Respublikos Seimo juridinio skyriaus konsultantu (1990-1996 m.), Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėju. Lietuvos Mokslų Taryba 1994 m. jam suteikė ((nostrifikavo) socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį ir docento mokslinį vardą. Vykdė pedagoginę mokslinę veiklą Lietuvos žemės ūkio ekonomikos institute, Vilniaus universitete, Edukologijos, Vytauto Didžiojo ir Mykolo Riomerio universitetuose. Pastarajame universitete atliko habilitacijos procedūrą ir 2007-2013 m. dirbo profesoriaus pareigose. Pagrindinė pedagoginio-mokslinio darbo kryptis „ Žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos problemos“. Eduardas Monkevičius yra 6 knygų autorius ir bendraautorius, paskelbė straipsnių lietuvių, rusų , anglų ir vokiečių kalbomis. Svarbiausieji leidiniai: „Lietuvos teisės pagrindai“-2004 m. „Žemės teisė“ (studija)-2000 m. „ Žemės teisė“ (monografija) -2006 m. „Aplinkosaugos teisė“ (bendraautorius)-2011 m. „Žemės teisė ir administravimas“ -2014 m. „Petras Leonas: teisinis palikimas ir dabartis. Straipsnių rinkinys.“ (sudarytojas ir bendraautorius),-2019 m. (Žiūr. Publikacijų sąrašas )