APIE TINKLARAŠTĮ

Spread the love

APIE TINKLARAŠTĮ
Asmeninio tinklaraščio paskirtis- pasidalint didelę teorinio ir praktinio darbo patirtį turinčio teisininko mintimis ir idėjomis apie žmogaus teisių ir aplinkos apsaugos problemas. Gyvename šiuolaikiniams globaliame pasaulyje, kai jaučiamas didelis žmonių susvetimėjimas, moralinių-dorovinių vertybių degradacija, teisinis nihilizmas, žmogaus teisių ir laisvių ignoravimas ar grubus pažeidimas. Dažnai žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas yra tiesiogiai susijęs su gamtinės aplinkos pažeidimais, kai atskiri juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl asmeninės naudos ar pelno nepaiso aplinkosaugos reikalavimų, žaloja ir teršia gamtinę aplinką, tuo sukeldami įvairias stichines nelaimes ir gaisrus. Tuo kartu pažeidžiama ir prigimtinė žmogaus teisė gyventi saugioje gamtinėje aplinkoje. Apie tai pradedama plačiau rašyti ir žiniasklaidoje, ypač apie klimato kaitą sukeliančius procesus ir jų padarinius gamtai ir visuomenei. Tinklaraštyje akcentuojama, kad teigiamai vertinant žiniasklaidos siekius atskleisti tokias negeroves, tenka pastebėti, kad kartais ji nukrypsta ir į kraštutinumus, ignoruoja viešųjų ir privačių asmenų teisę į privatų gyvenimą. Ypač tai pastebima, kai rašoma apie valdžios atstovų, politikų ar kitų viešųjų asmenų privatų gyvenimą, kuris nesusijęs su viešuoju interesu, todėl negali būti visuomenės domėjimosi objektu. Tinklaraštyje taip pat skelbiami nauji autoriaus darbai, pateiktas anksčiau publikuotų jo darbų sąrašas bei metodinė literatūra žmogaus teisių ir aplinkosaugos klausimais. Autorius kviečia tinklaraštyje pareikšti savo nuomonę ir diskutuoti tais klausimais visus pageidaujančius asmenis.
Autorius.