Mėnesio archyvas: rugsėjo 2020

VDU TEISIŲ FAKULTETAS. ISTORINĖ APŽVALGA

Straipsnyje trumpai apžvelgiama Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto įkūrimo, mokslinės-pedagoginės veiklos ir atkūrimo istorija.

Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto dėstytojai. Pirmoje eilėje iš kairės: Paulis Sokolovskis, Mykolas Römeris, Petras Leonas, Vaclovas Biržiška, Augustinas Janulaitis, Antanas Tumėnas. Antroje eilėje iš kairės: Karolis Žalkauskas, Tadas Petkevičius, Aleksandras Jaščenka, Kazys Šalkauskis, Vladimiras Stankevičius, Pe­tras Šalčius, Viktoras Jungferis, Albinas Rimka. Trečioje eilėje iš kairės: Kazys Oželis, Dzidas Budrys, Jonas Bučas, Antanas Tamošaitis, Antanas Janas Veryha-Darevskis, Stasys Žakevičius, F. Mackus, Domas Krivickas

Skaitykite toliau